Rozpis závodu Tisk

Aktualizovaná pozvánka a pokyny:

Jak se změnila krajina za 90 let? Dokážete se zorientovat ve skutečně generalizované mapě? Pokud máte odvahu, přijďte si vyzkoušet jak mohl vypadat orienťák krátce po vzniku Československa. Zveme Vás na první jubilejní ročník závodu Ztrať se!

Datum: 19.2.2011
Místo: Hradišťko, Pikovice

Mapka centra

Charakter závodu: indiviudální zkrácený HROB na 90 let staré vojenské mapě, závod není vhodný pro děti do 12 let bez doprovodu rodičů.
Shromaždiště: Pikovice u mostu
Parkování: parkoviště Pikovice u mostu
Veřejná doprava:

Vlak OS 9057 do stanice Petrov u Prahy, odjezd Praha hlavní nádraží v 9:12, příjezd 10:09, cena 49 Kč. Zpáteční doprava vlakem 12:18, 15:08, 16:39, 17:38, 19:11. Vzdálenost od zastávky na shromaždiště je 200 metrů. Vlaky zastavují na znamení či požádání.


Prezentace: 9:45 - 10:30
Start: hromadný po vlnách

  • A a B - 10:45
  • C - 10:50

Mapa:

Šrafová speciálka Benešov 6-XI 4053, Vojenský zeměpisný ústav dle mapy bývalého vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni, částečná revize ke dni 4.6.1920. Z původního měřítka 1:75.000 byla mapa vektorizací zvětšena pro lepší čitelnost do měřítka 1:25.000. Výchozí mapa je pouze černobílá, v upravené použité mapě jsou pro lepší přehlednost dokresleny významné řeky a potoky modře, významné silnice jsou zvýrazněny žlutě.

Vzhledem ke stáří mapy je třeba upozornit na některé menší neakutálnosti. Ačkoliv poloha obcí zůstala nezměněná, změnil se charakter a někdy i trasa některých silnic. Kopce a údolí odpovídají bez problémů, stejně jako azimuty, takže případně použité cesty doporučujeme konfrontovat s azimuty. Použitá část mapy není zásadně poznamenána pozdějším vybudování vltavské vodní kaskády:).

Mapa má vždycky pravdu! Důvěřujte svým smyslům.

Mapa bude zabalena v mapníku.


Terén:

Kopcovitý s velkým převýšením, k dispozici je velké množství cest. Ke kontrolám vedou převážnou část postupů cesty, byť nemusí být nutně zakresleny v mapě. Prosíme o zvýšenou opatrnost ve svazích na trati A mezi 5. až 8. kontrolou. Pozor při případném pohybu po silnici, auta jsou obvykle větší. Překonávání Vltavy a Sázavy mimo existující mosty je přísně zakázáno.

Tratě:

  • kategorie A - 8 kontrol, délka vzdušnou čarou 16 km
  • kategorie B - 6 kontrol, délka vzdušnou čarou 11 km
  • kategorie C - 5 kontrol, délka vzdušnou čarou 8,5 km

V mapě je navíc zakreslena nepovinná bonusová kontrola, která prodlužuje libovolnou z tratí o 5,5 km vzdušnou čarou. Závodníci, kteří navštíví bonusovou kontrolu budou v celkových výsledcích hodnoceni na začátku své kategorie. Rozhodnout o návštěvě bonusové kontroly je možno kdykoliv v průběhu závodu. Stavitel bude potěšen, pokud bonusovou kontrolu navštíví co nejvíce závodníků, když už se tam s ní bude plahočit. Kolik borců kromě Hynka Urbana (SZRSAVSD) si troufne tuto bonusovou kontrolu navštívit?

Příští ročníky se budou konat jako memoriály těchto borců:)))

Ceny:

Nejlepší v každé kategorii získají putovní pohár. Za tři po sobě následující vítězství ve stejné kategorii zůstává pohár trvale ve vlastnictví vítěze. Poháry budou předány dle dohody na následujícím závodě PZL.

Borec, který dosáhne na nejdelší trati nejrychlejšího času, získá 4 půllitrové plechovky Staropramen na doplnění chybějících minerálů.  V případě prvenství nezletilé osoby bude v záloze připravena hodnotná čokoládová odměna.

Všichni starší 18 let, kteří navštíví bonusovou kontrolu, mohou být motivováni odměnou alkoholického charakteru čekající pro jejich zahřátí v cíli.

kontrolaPřevýšení:

Převýšení je hodné charakteru závodu typu HROB, ale odměnou bude 4 km seběh do cíle z kopce.


Časový limit: 240 minut


Kontroly: na kontrolách bude barevná voskovka, kontrola je označena žlutozeleným štítkem s číslem, pro zvýraznění jsou použity oranžové a zelené nepromokavé provázky. Pro případ ztráty kontroly doporučujeme místo kontroly vyfotit.

Značení průchodu: do papírového průkazu barevnými voskovkami

Přihlášky:

Mailem na shellow#uzenac#seznam.cz do 17.2.2011. Na místě v omezeném počtu za zvýšené startovné.


Startovné: 30 Kč pro přihlášené předem, na místě 40 Kč. Platba v hotovosti při prezentaci.

Doporučená obuv: pro pohyb v terénu

Upozornění:

Jako nutnost doporučujeme vzít si s sebou buzolu a mobilní telefon pro případ nouze. Dále doporučujeme vzít si nějaké peníze pro případné občerstvení na trati, vhodé je i nějaké drobné občerstvení na trať. Pokud se ztratíte bez mobilního telefonu, tak Vám bez záruky slibujeme možnost nalezení při příštím ročníku.

Stavitel prosí všechny navrátivší se závodníky o minimalizaci verbálního i fyzického násilí... O:-)

Žádost:

Po skončení závodu prosíme o zanechání Vašich (jistě veskrze pozitivních) zážitků a komentářů v sekci vzkazů, abychom věděli, zda máme zorganizovat další ročníky a případně upravit náročnost závodu.

Na hledání všech ztracených se těší shellma a pakůň:)