Právě teď je 20.01.2022 22:31:03
Komentář pořadatelů 2012 Tisk Email

V úvodu bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za účast ve druhém ročníku našeho závodu, navzdory extrémnímu zimnímu počasí. Věříme, že odměnou byla krásná místa okolí údolí Kačáku a pěkné zážitky. Rádi bychom Vás požádali o zanechání Vašich komentářů a připomínek včetně případných postupů na našich stránkách v  sekci vzkazů. Potěšilo nás, že se v souladu s názvem závodu dokázalo několik velmi zkušených závodníků ztratit a věříme, že je to neodradilo od účasti v dalších ročnících.

Velmi nás potěšilo, kolik závodníků navštívilo bonusovou kontrolu a zejména to, že většina závodníků závod úspěšně dokončila. Trochu nás opět zklamali někteří závodníci kategorií C a D, kteří se po vydání map snažili konfrontovat historickou mapu s aktuální turistickou mapou, která byla na informační ceduli v prostoru startu. Tím si sami kazíte zážitek ze závodů.

Rádi bychom vyzdvihli výkon Hynka Urbana, který věrný své pověsti z nestandardních postupů na kontrolu X z Kozla, uplatnil svou unikátní strategii volby postupů i při návštěvě bonusové kontroly, na kterou se vydal z kontroly číslo 36. Absolutním vítězem se stal Aleš Balcar, který těsně obhájil své loňské prvenství. Dokázal v nejrychlejším čase nalézt všechny kontroly tratě A včetně bonusové.

Rádi bychom uvedli několik komentářů ke stavbě trati a závodu jako celku. Původně jsme plánovali shromaždiště v Rymáni, ale měli jsme obavy z parkování na úzkých silnicích v případě sněhu. Pro závod jsme měli vytipované kontroly 33, 34, 36 a 40 a přeběh údolí Kačáku ke Svárovské lípě. Změnou shromaždiště do Libečova bylo nutné pozměnit koncepci tratí, kde jsme si stanovili maximální limit 18 km délky kategorie A vzdušnou čarou a některé zajímavé pasáže jsme museli nekompromisně škrtnout. Při stavbě se snažíme dodržet minimální počet kontrol a dlouhé přeběhy tak, aby bylo nutno konfrontovat rozdíly historické a současné infrastruktury. Původně jsme chtěli všechny kategorie vést na rozhlednu na Vysokém vrchu, ale vzhledem k tomu, že délka kategorie C přesáhla 10 km, vytvořili jsme kratší kategorii D, které byla pro zjednodušení orientace přidána kontrola číslo 39 tak, aby závodníky nasměrovala na následující kontrolu 35.

U kontroly 34 jsme měli obavy s překonáním Rymáňského potoka, který je při rozvodnění poměrně široký, nicméně nám vyšlo mrazivé počasí, při němž meandry potoka krásně zamrzly. Největší problém jsme měli s kontrolou 35, která měla být původně přímo u Kyšického mlýna. V pátek při roznášení kontrol jsme zjistili, že objekt je celoročně obýván a není vhodné, aby závodníci běhali kolem obydleného objektu. Proto se kontrola posunula po mlýnském náhonu blíž k mostu na nejvýraznější strom. Poloha kontroly sedí azimutem jak od mlýna, tak od mostu. U této kontroly a bonusové kontroly se projevila zkušenost závodníků nabytá v 80.letech, na závodech typu HROB a jiných orientačních závodech s délkou větší než middle a klasika s 20 a více kontrolami.

Rádi bychom se omluvili za chybné umístění kontroly 31 na Chrbině. V historické mapě je jako Chrbina označen jiný ze dvou vrcholů plochého kopce, než je tomu v aktuálních mapách Shocart 1:50 000 a mapách TOPO Czech GPS navigace Garmin. Souřadnice Chrbiny jsem zadal pro roznášení do GPSky a nekontroloval úhly v TOPO Czech a historické mapě. Přesto kontrolu dokázali najít všichni závodníci. Příště budeme pečlivější.

Těšíme se na ztracenou v příštím roce zase v novém prostoru!